A tervezés menete:

Egy családi ház tervezése, építése generációkra szól – érdemes tehát kellő időt szánni az építészeti tervek elkészítésére, hogy az tökéletesen az Ön igényeinek megfelelő legyen.

Az építészeti tervek elkészítése közös, kemény munka eredménye: az építtető hosszú távú igényeinek megismerésén alapszik. Az igényeket (méret, helyiségek, tájolás, külső megjelenés stb.) össze kell hangolnunk az adottságokkal (beépítési lehetőségek, megengedett építménymagasság, helyi szabályozás előírásai, műszaki lehetőségek, anyagi korlátok).

A korszerű számítógépes eszközök segítségével a tervezés folyamán akár már a vázlattervi szintnél meg tudjuk az épületet kívül –belül tekinteni.

Az épület tervezése során lehetőség van az interneten keresztüli kapcsolattartásra. A terveket, látványterveket és egyéb dokumentumokat a személyes találkozásokon túl e-mailben is módjukban áll megtekinteni, véleményezni. Így főként a tervezés előkészítő szakasza kényelmesebb, gyorsabb lehet.

  1. 1. Személyes találkozás-lehetőség szerint az építés helyszínén - mely során felmérjük az építtetői igényeket, összeállítjuk a leendő épület tervezési programját. Ezek alapján árajánlat készül, mely elfogadása esetén tervezői szerződést kötünk. Ez az ajánlat a vázlattervi szakaszra egy fix árat, a szakági tervekre egy hozzávetőleges árat tartalmaz.

  2. 2. Az építtetői igények teljes körű feltérképezése. Rengeteg beszélgetéssel, a legapróbb titkos vágyak felkutatásával, hogy a leendő otthonuk minden igényüket kielégítse.

  3. 3. Elkészül az első vázlatterv. Ekkor kezdődik az építtető számára az igazi munka. Végre van valami látható, kézzelfogható álmai házáról. Ez az első vázlat, amely alapján tudunk érdemben beszélni arról, hogy mi az ami tetszik és mi az amit szeretnének módosítani a terveken.

  4. 4. A vázlattervek módosítása akár többszöri konzultációk alkalmával. Ennek során egyre közelebb kerülünk a végleges, mindenkinek megfelelő kialakításhoz. A tervezés során messzemenőkig figyelembe vesszük - még ha külön nem is készül lakberendezési terv- a készülő épület funkcionális kialakítását, bútorozhatóságát.

  5. 5. A vázlatterv véglegesítése. Az elfogadott vázlatterv alapján a szakági/ kiviteli tervek díjának pontosítása.

  6. 6. A bejelentési tervdokumentáció elkészítése. Közműegyeztetések, szakhatósági egyeztetések, egyéb dokumentumok beszerzése.

  7. 7. Az építési engedély kérelem, vagy építés bejelentési dokumentáció hatósághoz való benyújtása és annak elbírálása.

  8. 8. Kiviteli terv elkészítése - igény szerint- az építési engedély megszerzése után (szakági tervezők: statikus, gépész, elektromos tervező bevonása a kiviteli tervek készítéséhez)

  9. 9. Az építkezés megkezdése.

T-Studio - Építészet, Belsőépítészet - Gyöngyös T-Studio - Építészet, Belsőépítészet - Gyöngyös T-Studio - Építészet, Belsőépítészet - Gyöngyös T-Studio - Építészet, Belsőépítészet - Gyöngyös T-Studio - Építészet, Belsőépítészet - Gyöngyös T-Studio - Építészet, Belsőépítészet - Gyöngyös T-Studio - Építészet, Belsőépítészet - Gyöngyös T-Studio - Építészet, Belsőépítészet - Gyöngyös

AAz építési folyamat tervező által történő ellenőrzése- tervezői művezetés. Építés bejelentési eljárásnál ezt kötelezően, min. 6 alkalommal kell megtenni.

Tervezés időigénye:

Egy családi ház bejelentési tervének elkészítése minimum kb. 2-3 hónap tervezési időt igényel. Természetesen ez az idő függ az építtető együttműködésétől, döntéseinek gyorsaságától.

Az elkészült tervet a közműszolgáltatókkal, szükség szerint az illetékes szakhatóságokkal, kéményseprő-társasággal kell véleményeztetni. Ezek határideje változó.

Az építés bejelentés Elektronikus építési naplóba való feltöltése után a 16-ik napon lehet az építkezést megkezdeni.